Leather Shoe from Gdansk

Tags

, , , , , , , , , , , , ,

Late medieval leather shoe found on archaeological excavations in Gdansk, Poland.   Drawn by Helena Michel, pencil on paper technique

Fragment późnośredniowiecznego  buta skórzanego wydobytego z latryny podczas badań stanowiska archeologicznego na terenie Centrum Dominikańskiego w Gdańsku. Rysunek odręczny ołówkiem.

Helena Michel archaeological illustration leather shoe archaelogical artefact wykopaliska archeologiczne gdansk

Archaeological artefact: baby’s shoe

Tags

, , , , , , , , , , , ,

Baby’s leather shoe found on archaeological excavations in Gdansk, Poland.  Artefact is dated as late medieval. Drawn by Helena Michel, pencil on paper technique

Późnośredniowieczny bucik dziecięcy wykonany ze skóry. Został znaleziony na stanowisku archeologicznym na terenie Centrum Dominikańskiego w Gdańsku. Rysunek odręczny na papierze.

medieval shoe archeological artefact

leather artefact

archeological artefact drawing

Medieval Bucket, archaeological illustration

Tags

, , , , , , , , , , , ,

Late medieval wooden artefact: bucket, found in latrine in Gdansk, Poland. Hand drawing by Helena Michel, pencil on paper technique.

Póżnośredniowieczny artefakt znaleziony podczas badań archeologicznych na terenie Centrum Dominikańskiego w Gdansku, 2002 rok. Rysunek wykonany ręcznie przez Helenę Michel. Technika: ołówek na papierze.

medieval bucket

archaeological artefact, medieval bucket

 

Medieval Caliper

Tags

, , , , , , , , , , , ,

Late medieval wooden artefact: caliper, found in latrine in Gdansk, Poland. Hand drawing by Helena Michel, pencil on paper technique.

Ilustracja archeologiczna późnośredniowiecznej drewnianej suwmiarki, znalezionej w latrynie podczas wykopalisk na terenie Centrum Dominikańskiego w Gdańsku. Rysunek odręczy na papierze, autor: Helena Michel

archeological illustration

archeological illustration by Helena Michel

archaeological medieval artefact

Digital 2D post-excavation plan drawing

Tags

, , , , ,

2D AutoCAD: archaeological post-ex plan drawing by Helena Michel. Archaeological site in Mungret, Co. Limerick, Ireland

Digitalizacja w archeologii: rysunek planu przy użyciu programu AutoCAD. Wykopaliska archeologiczne w Mungret koło Limeryku w Irlandii.

michel design digital archaeologypost-ex plan cad drawing

 

 

Medieval leather shoe from Gdansk

Tags

, , , , , , , , , , , , ,

Medieval leather shoe found on archaeological excavation site in Gdansk, Poland. Hand drawing by Helena Michel. Pencil on paper.

But skórzany znaleziony w latrynie podczas archeologicznych prac badawczych na terenie Centrum Dominikańskiego w Gdańsku. Rysunek odręczny na papierze.

archaeological drawing by helena michel

smedieval leather shoe

medieval artefact drawing by Helena Michel

Archeological artefact: leather shoe

Tags

, , , , , , , , , , , ,

Medieval leather shoe found on archaeological excavation site in Gdansk, Poland. Hand drawing by Helena Michel. Pencil on paper.

But skórzany znaleziony w latrynie podczas archeologicznych prac badawczych na terenie Centrum Dominikańskiego w Gdańsku. Rysunek odręczny na papierze.

ilustracja archeologiczna helena michelarcheologia gdansk helena michelzabytki gdanska

Medieval leather shoe from Ireland

Tags

, , , , , , , , , , , , ,

Medieval leather shoe found in Annaholty Bog, Ireland (more information about this artefact on: http://www.tvasireland.ie/n7.html). Shoe dating from the 11th/12th century. Freehand drawing, pencil on paper.

Średniowieczny skórzany but znaleziony podczas archeologicznych badań ratowniczych w Annaholty Bog w Irlandii. But datowany na XI-XII wiek. Rysunek odręczny ołówkiem na papierze.

medieval shoe Irelandarcheologiczny artefakt helena michelmedieval shoe Irelandphoto by TVAS Ireland

 

Wooden mousetrap

Tags

, , , , ,

Wooden mousetrap from archaeological excavation in Gdansk City Center. Late Medieval period. Pencil on paper.

Drewniana pułapka na myszy datowana na późny okres średniowiecza.  Odkryta podczas badań na terenie Centrum Dominikańsiego w Gdańsku. Rysunek wykonany ołówkiem na papierze przy zachowniu oryginalnych wymiarówarcheological artefact illustration

archeological wooden artefactarcheologia gdansk helena michelarcheological artefact
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,567 other followers